Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zabytków

Szanowni Państwo!

Niniejszy rejestr zabytków ma charakter roboczy, nie jest rejestrem w pełni zweryfikowanym i jest systematycznie uzupełniany. Ponadto nie przedstawia wszystkich danych, aktualnych w dniu odwiedzenia strony internetowej Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rejestru zabytków województwa opolskiego należy kontaktować się z następującymi numerami:

zabytki nieruchome - 77-45-24-342, 
zabytki ruchome - 77-45-24-559, 
zabytki archeologiczne - 77-45-24-104.

Uwaga! 
Wszelkiego rodzaju zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru zabytków, informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wpisu do rejestru lub wykazy obiektów zabytkowych są udostępniane po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie tutejszego Urzędu.

PDFREJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH.pdf (9,60MB)

XLSrejestr_archeologia.xls (250,50KB)