Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odkrycia pod posadzką katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

W trakcie prowadzenia prac we wnętrzu katedry opolskiej archeolodzy odkryli pod posadzką kościoła relikty późnoromańskiego  kościoła. Ślady XIII-wiecznego kościoła w postaci wątków wendyjskich, lawaterza w ścianie północnej oraz pozostałości schodów w ścianie południowej ujawniły się już podczas poprzednich badań architektonicznych realizowanych w związku z regotyzacją wnętrza, jednakże były one niewystarczające do rekonstrukcji skali i kształtu architektonicznego tej świątyni. Obecnie odkryto wykonane z cegły kształtowanej wiązki trzech służek
z dekorowanymi, ceglanymi bazami, służki środkowe okrągłe, boczne kwadratowe. Odsłonięto ceglany mur biegnący w linii filarów przed obecnym prezbiterium, fragmenty murów od strony północnej i południowej, podbudowę romańskiego ołtarza oraz ceglane, zabiegowe schody przy ścianie północnej a także fragment ceramicznej posadzki z kwadratowych płytek. Odkrycia te przybliżają nas do rekonstrukcji wyglądu pierwotnej świątyni. Ma ono niezwykłą wartość historyczną, jest materialnym świadectwem przeszłości kościoła i kultury artystycznej tamtej epoki.