Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021

Jeśli:

— masz ukończone 18 lat,

— cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

— posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

— posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

— nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgłoś się do swojego urzędu gminy i weź udział w rekrutacji na rachmistrza spisowego.

5+ z pracy rachmistrza:

• dodatkowy zarobek,

• stabilne zatrudnienie z opłaconymi składnikami,

• elastyczność czasu pracy,

• zdobycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności,

• poznanie nowych ludzi i rozwój relacji koleżeńskich i zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie urzędu gminy.

Nabr uzupeniajcy mini

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM