ZMIANA KRYTERIÓW WŁĄCZANIA POJAZDÓW DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

Od dnia 01.01.2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu wprowadza się następujące kryteria włączania pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych:

Pojazd zabytkowy:

 -  powinien mieć nie mniej niż 30 lat;

- w wyjątkowych przypadkach pojazdy mające mniej niż 30 lat mogą zostać włączone do ewidencji zabytków, o ile są egzemplarzami unikalnymi z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, charakteryzują się wyjątkowymi wartościami historycznymi (związanymi z osobą lub wydarzeniem historycznym). W powyższym przypadku wartość zabytkową pojazdu powinny potwierdzi dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej;

- nie może być produkowany (w modelu) od co najmniej 15 lat;

- powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).

Ogłoszenie

Nowa siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mieści się w pokojach 615-621 oraz 628-629 na VI piętrze Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

 

Ogłoszenie

W związku z pracami remontowymi związanymi z przeprowadzką siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w najbliższych dniach nastąpią utrudnienia w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym z pracownikami urzędu. Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się we wszystkich sprawach z sekretariatem (nr tel. 77 45 24 433).

Za zaistniałą sytuację i wszelkie niedogodności Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprasza.

 

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 9 września 2017 r.

 

Wyniki II naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2017

        Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył wnioski w ramach II naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków ruchomych i nieruchomych oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Z województwa opolskiego dofinansowanie uzyskał wniosek na prace konserwatorskie przy kościele paraf. pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Na renowację wystroju architektonicznego nawy południowej kościoła, obejmującej część wczesnogotycką, przeznaczono kwotę w wysokości 290 000 zł.

Odwołania należy składać w terminie do 6 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php

 oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

W dniach 19.06.-20.06.2017 r. odbędą się szkolenia z kompetencji interpersonalnych podstaw prawnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Sekretariat urzędu będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 24 czerwca 2017 r.

Szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

W dniach 31.05.-01.06.2017 r. odbędą się szkolenia z podstaw prawnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Sekretariat urzędu będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2017

         Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”. W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć dotację w wysokości 700 tysięcy uzyskało 6 obiektów z terenu województwa opolskiego. Na wzmocnienie w części północnej i zachodniej konstrukcji renesansowego zamku w Głogówku przeznaczono dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na:

- remont dachu XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy;

- dokończenie prac ratunkowych przy XVIII-wiecznym pałacu w Wysokiej oraz wykonanie całkowitego remontu dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki;

- II etap remontu ratunkowego dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

- remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim Domu Zakonnic i Prałatury (dawnego klasztoru Norbertanek 1682-88) w Opolu-Czarnowąsach: przeprowadzenie III etapu remontu elewacji północnej i wschodniej Prałatury (1727-30).

Remont dachu, elewacji, klatki schodowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych XVII-wiecznej kamienicy, znajdującej się przy ul. G. Narutowicza 2 w Paczkowie, dofinansowano w kwocie 50 tysięcy złotych.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografia na stronie pierwszej przedstawia kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach (fot. z pl. wikipedia.org). Poniżej: zamek w Głogówku (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu), kosciół pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy (fot. z pl. wikipedia.org), kamienice z ul. G. Narutowicza (fot. z dolny-slask.org), pałac w Wysokiej i dawny klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu).

Gogwek zamek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1 Lubrza koci pw. w. Jakuba Starszego fot. z wikipedia.pl1 Paczkw ul. G. Narutowicza fot. z dolny slask.org.1
Wysoka paac fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  Czarnowsy dawny klasztor Norbertanek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  

 

 

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

         W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 13 maja 2017 r.

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM