EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zaproszenie do udziału w konferencji „Piękno w Architekturze – Harmonia miejsca”

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestniczenia on-line w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Piękno w Architekturze: Harmonia miejsca, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w dniach 13.05.-14.05.2021 r. To spotkanie konferencyjne ma na celu ukazanie harmonii miejsca w architekturze i urbanistyce w aspekcie historycznym oraz współczesnym, a także w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi. Dzięki spojrzeniu na miejsce przez pryzmat m.in. sztuki, socjologii czy filozofii można zrozumieć warunki jego kształtowania w przeszłości i wpływać na powstające projekty architektoniczne i urbanistyczne, aby spełniały postulat harmonii. Interdyscyplinarny charakter konferencji zapewne będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka.

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 13 maja br. o godz. 9.00 i będzie dostępne po linkiem:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dUR5HUi3R7aoRW8879XwVg

Przypominamy: konkurs ZABYTEK ZADBANY 2021 wystartował!!!

ZABYTEK ZADBANY 2021 – START KONKURSU

Rusza kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” Konkurs może poszczycić się wieloletnią tradycją, po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania - badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane - celem utrzymania w jak najlepszym stanie obiektów, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” rozpatrywane będą w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub konserwatorzy samorządowi. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r.

 

Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Zgłoś zabytek do konkursu „Zabytek Zadbany 2021”

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2021”, mającego na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.

Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, w których były prowadzone wzorowo prac badawcze, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w następujących kategoriach:
A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.
           Ogłoszenie dorocznych wyników konkursu ma miejsce w czasie ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów, same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 89 521 26 87

ZAGADKA dla wtajemniczonych

Tym razem prezentujemy herb...

Tuy paac mini

Zaproszenie do uczestniczenia on-line w konferencji "Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia".

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków serdecznie zaprasza do zdalnego udziału w konferencji pt. "Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia".Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w dniu 22 października 2020 r. o godz. 11:00 udostępniona zostanie transmisja ON-LINE konferencji. 

Aby uczestniczyć w konferencji on-line, proszę kliknąć: link

 

Plakat do pobrania: link

 

  PROGRAM KONFERENCJI: link

ZAGADKA dla wtajemniczonych

Tym razem podziwiamy polichromię w ...?

Krzyzowice polichromia

ZABYTKI dla WTAJEMNICZONYCH

Dzisiaj herb umieszczony na gotyckim murze...
Za tydzień rozwiązanie.
Michaw brama1

ZAPROSZENIE do KONKURSU "BUDOWA ROKU OPOLSZCZYZNY 2019"

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Opolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zapraszają do wzięcia udziału w zorganizowanym po raz kolejny konkursie "Budowa Roku Opolszczyzny 2019". Celem konkursu jest promowanie najlepszej prowadzonej w gminach i miastach województwa opolskiego budowy, która została zakończona w 2019 r. Dzięki konkursowi będzie można pokazać najlepsze rozwiązania budownictwa kubaturowego (mieszkaniowego, przemysłowego i społecznego), infrastruktury technicznej (drogowej, mostów, wodociągów etc.) oraz odbudowy i renowacji obiektów przemysłowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgodnie z przyjętym regulaminem zamieszczonym na stronie: www.opl.piib.org.pl obowiązuje tylko opłata wpisowa.
Biura projektów i firmy wykonawcze mogą także zgłaszać kandydatów do tytułu "Inżynier Roku" za zaprojektowanie lub zrealizowanie w 2019 r. ciekawej budowy na terenie woj. opolskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020 r. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i statuetek planowane jest podczas spotkania noworocznego w dniu 08 stycznia 2021 r.

ZABYTKI dla WTAJEMNICZONYCH

Dzisiaj fragment polichromii w kościele...?
Za tydzień rozwiązanie.
 
Laskowice Mae koci polichromia

Zaproszenie do sprzątania parku w Kopicach

W dniu 12 września br. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się po raz trzeci sprzątanie parku w Kopicach. Inicjatorem tego działania jest Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach wraz z  Maciejem Mischokiem, opiekującym się dziedzictwem rodziny Schaffgotschów. Celem sprzątania parku jest nie tylko chęć oczyszczenia parkowych zakątków, ale także nauczenie młodego pokolenia szacunku wobec zabytków oraz przybliżenie historii lokalnej. W tym dniu odbędzie się msza święta w intencji hrabiny Joanny von Schaffgotsch i jej całej rodziny. W tym dniu zostanie otwarte mauzoleum, a grupa społeczników wybierze się na sprzątanie parku w Kopicach. W trakcie trwania prac porządkowych i po ich zakończeniu będzie trwał konkurs dla najmłodszych uczestników. 

Data 12 września 2020 r. nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu 337 lat wcześniej odbyła się Bitwa Wiedeńska, w której dużą rolę odegrał Krzysztof Leopold Schaffgotsch, będący wysłannikiem Cesarza Leopolda I Habsburga na dwór Króla Jana III Sobieskiego.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zostaną zachowane wszystkie konieczne zasady bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o skontaktowanie się osób zainteresowanych poprzez stronę facebooka Mauzoleum Kopice lub Kopice.pl .

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM