EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zaproszenie do udziału w XXII I XXIII edycji konkursu „Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora”

Z szacunku do kultury i jej odbiorców

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Do 15 listopada 2021 roku można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, która przyznawana jest od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat Nagrodę otrzymywali twórcy, animatorzy, wyróżniane nią były nieprzeciętne inicjatywy. Lista Laureatów Nagrody obejmuje szeroki przekrój pod kątem osobowości, działalności oraz rozpoznawalności. To osoby, które swym twórczym działaniem budują dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wśród dotychczasowych Laureatów są m.in.: prof. Jerzy Limon, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Ze względu na pandemię posiedzenie Kapituły Nagrody nie odbyło się w 2020 roku. W związku z tym Kapituła w bieżącym roku zadecyduje o przyznaniu dwóch Nagród, za lata 2020 i 2021. Wyróżnienie wiąże się z nagrodą pieniężną w kwocie 50 tys. złotych.

„Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Nagrody przyznajemy dwa wyróżnienia, każde o wartości 50 tys. złotych. Czas lockdownu był wyzwaniem dla wszystkich, w tym również dla środowiska kultury. Tą nagrodą w sposób szczególny honorujemy twórców, dziękujemy za ich pracę włożoną w tworzenie kultury. Dzięki twórcom i ich zaangażowaniu udało się łatwiej przetrwać ten wyczerpujący okres izolacji. Wszyscy mocno odczuliśmy brak żywego dostępu do kultury. Mamy świadomość jednak, że w tym czasie – na przekór okolicznościom – powstały ważne inicjatywy z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego. Zwracamy się do producentów, kuratorów i instytucji z zaproszeniem do nadsyłania także takich zgłoszeń” – mówi Dorota Szostek-Rustecka, Prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Nagroda przyznawana jest za dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat szczególne przedsięwzięcia uwzględniające dziedzictwo kulturowe w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym.

Zgłoszeń kandydatów do Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury, bądź też z ich rekomendacją osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.

 Regulamin konkursu i Lista dotychczasowych laureatów

Więcej informacji na stronie internetowej: www.kronenberg.org.pl

Nagroda im. prof. A. Gieysztora edycje XXII i XXIII

Zaproszenie do Muzeum Wsi Opolskiej

Zapraszamy w imieniu Pana Jarosława Gałęzy, Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na imprezę plenerową pt. „Głos mają ryby. Ekopiknik w muzeum wsi opolskiej”, która odbędzie się 12 września br. w skansenie. W programie m.in. występy zespołów folkowych, pokazy kulinarne i degustacja lokalnych potraw, prelekcje i warsztaty ekologiczne połączone z kiermaszem produktów ekologicznych oraz o godz.17.00 spektakl teatralny „Sztuczna sieć” w wykonaniu Teatru Ekostudio.

MWOryby 

Zaproszenie na Noc Kultury!

Tegoroczna edycja Nocy Kultury towarzysząca obchodom Dni Opola odbędzie się już w najbliższy piątek 25 czerwca 2021 r. Noc Kultury koordynowana jest przez Urząd Miasta Opola, a jej szczegółowy harmonogram obejmujący wszystkie zaangażowane instytucje znajduje się na stronie: http://nockultury.opole.pl/

W ramach wydarzenia będzie można bezpłatnie zwiedzić aż 27 interesujących miejsc. Jednym z nich jest również siedziba Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (CMJW) przy ul. Minorytów 3 w Opolu. CMJW serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej z myślą o rodzinach, a więc obejmującej treści zarówno dla dorosłych, jak i młodszych.

CMJW Noc Kultury program plakat

Ogłoszono konkurs ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” na najlepszą pracę dyplomową

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia:

  1. materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym,
  2. nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego,
  3. statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
  4. inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem:

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4498

Regulamin konkursu pobierz

Ruszyła II edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”, który jest realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, skierowany jest do samorządów gminnych, mogących wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie,
  2. małe gminy miejskie,
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Konkurs ma przyczynić się do popularyzacji obowiązku tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami, a co za tym idzie zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w naszym bezpośrednim otoczeniu. Osiągnięcie statusu laureata ma mieć nie tylko wymiar prestiżowy, ale ma być jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach i czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo powinno być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym. To pomost pomiędzy gminami a właścicielami zabytków, który może sprawić, że program przyczyni się do istotnego rozwoju czy też aktywnego zarządzania zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy na płaszczyźnie społecznej, kulturowej lub komercyjnej.

Jury podczas oceny wniosków w pierwszej edycji konkursu zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Doceniana była działalność edukacyjna i promująca wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych. Kapituła podkreślała rozmaitość oraz wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, konsekwencję we wdrażaniu projektów i zwracała uwagę na ciekawe formy wykorzystania, adaptacji i interpretacji obiektów zabytkowych oraz lokalnych tradycji.

Elementem promocji konkursu jest podcast: https://www.youtube.com/watch?v=k6gNW5bDfE4. „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”, którego gościem jest przewodnicząca jury konkursu prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim ekspertka odpowiada na szereg pytań, między innymi: Jaka jest idea konkursu i do kogo jest on skierowany? Dlaczego dbałość o zabytki, poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami, powinna być priorytetem dla samorządów? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie? Podcast stanowi kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności; potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin, które ufunduje koordynator projektu Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu do 31 maja 2021 r.:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Rzeszowie

ul. Hetmańska 15

35-045 Rzeszów z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

Regulamin konkursu pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Zaproszenie do udziału w konferencji „Piękno w Architekturze – Harmonia miejsca”

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestniczenia on-line w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Piękno w Architekturze: Harmonia miejsca, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w dniach 13.05.-14.05.2021 r. To spotkanie konferencyjne ma na celu ukazanie harmonii miejsca w architekturze i urbanistyce w aspekcie historycznym oraz współczesnym, a także w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi. Dzięki spojrzeniu na miejsce przez pryzmat m.in. sztuki, socjologii czy filozofii można zrozumieć warunki jego kształtowania w przeszłości i wpływać na powstające projekty architektoniczne i urbanistyczne, aby spełniały postulat harmonii. Interdyscyplinarny charakter konferencji zapewne będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka.

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 13 maja br. o godz. 9.00 i będzie dostępne po linkiem:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dUR5HUi3R7aoRW8879XwVg

Przypominamy: konkurs ZABYTEK ZADBANY 2021 wystartował!!!

ZABYTEK ZADBANY 2021 – START KONKURSU

Rusza kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” Konkurs może poszczycić się wieloletnią tradycją, po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania - badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane - celem utrzymania w jak najlepszym stanie obiektów, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” rozpatrywane będą w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub konserwatorzy samorządowi. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r.

 

Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Zgłoś zabytek do konkursu „Zabytek Zadbany 2021”

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2021”, mającego na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.

Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, w których były prowadzone wzorowo prac badawcze, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w następujących kategoriach:
A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.
           Ogłoszenie dorocznych wyników konkursu ma miejsce w czasie ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów, same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 89 521 26 87

ZAGADKA dla wtajemniczonych

Tym razem prezentujemy herb...

Tuy paac mini

Zaproszenie do uczestniczenia on-line w konferencji "Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia".

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków serdecznie zaprasza do zdalnego udziału w konferencji pt. "Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia".Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w dniu 22 października 2020 r. o godz. 11:00 udostępniona zostanie transmisja ON-LINE konferencji. 

Aby uczestniczyć w konferencji on-line, proszę kliknąć: link

 

Plakat do pobrania: link

 

  PROGRAM KONFERENCJI: link

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM