Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Zabytki archeologiczne znalezione w obozie jenieckim w Łambinowicach

W 2019 roku przy współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Stowarzyszenie Historyczne Piast w Brzegu prowadziło prace badawcze na terenie byłego obozu jenieckiego w Łambinowicach – Stalag 318/VIII F (344). Na prace, które były wykonywane w terminach 28.09.2019 r., 26.10.2019 r. oraz 13.12 – 15.12.2019 r., zostało wydane pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po wyznaczeniu terenu prac został on oznakowany i zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych. Znajdujący się na nim obiekt nazwany roboczo „latryną” był systematycznie opróżniany z ziemi, która po wydobyciu na powierzchnię była przesiewana przy pomocy dwóch dużych, stalowych sit. Umożliwiło to odnalezienie drobnych , niemetalicznych przedmiotów, których nie można było zlokalizować przy pomocy detektorów metali. W czasie prac odnaleziono i wydobyto m.in.: polskie, niemieckie, francuskie i belgijskie guziki, monety z różnych państw i lat, przedmioty użytku osobistego, takie jak: maszynki do golenia, okulary, ustniki fajek, fajki, grzebienie, sztućce, lusterka, tubki po paście do zębów, oprawki ołówków, podeszwy, buty (w tym obuwie wyrabiane samodzielnie przez jeńców), biżuterię (obrączki, pierścionki, sygnety), słoiki, butelki, kubki, filiżanki, metalowe pojemniki, manierki, ampułki, menażki, sprzączki po paskach do zegarków i spodni oraz oprawki żarówek, piecyki, drut kolczasty, blaszki niewiadomego pochodzenia. Najciekawsze znaleziska to oczywiście nieśmiertelniki. Wydobyto egzemplarze w różnym stanie: od drobnych fragmentów z dużymi uszkodzeniami aż po eksponaty w bardzo dobrym stanie z widocznymi oznaczeniami.

Odnalezione zabytki archeologiczne, które dokumentują życie jeńców wojennych w łambinowickim obozie, zostaną poddane wstępnej konserwacji, a następnie na mocy decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazane do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. (oprac. Tomasz Grzegorzek, Katarzyna Długosz-Niedbalec i fot. Tomasz Grzegorzek)

 

ambinowice poszukiwaniaS1 ambinowice poszukiwaniaS2 ambinowice poszukiwaniaS5
ambinowice poszukiwaniaS7 ambinowice poszukiwaniaS9 ambinowice poszukiwaniaS3

Prace konserwatorskie - Archeologia

Opolszczyzna, teren geograficznie należący po części do Śląska Dolnego i do Śląska Górnego, to ziemia, na której przez wieki rozwijały się różnorodne kultury, tworzone przez wiele społeczeństw w pradziejach i w średniowieczu, oraz narodowości w czasach nowożytnych i współczesnych. Płynąca przez środek tej ziemi Odra wraz z licznymi dopływami, i położonymi wzdłuż nich żyznymi glebami oraz dużymi połaciami lasów, to środowisko przyjazne człowiekowi dawniej i obecnie. Warunki te przyczyniły się do penetracji tego terenu, tak przez najeźdźców, jak i przez kupców i osadników. Dlatego obszar dzisiejszej Ziemi Opolskiej nasycony jest pradziejowymi i średniowiecznymi zabytkami archeologicznymi. Ówcześni mieszkańcy zostawili po sobie bardzo liczne ślady: obozowiska i osady mieszkalne, osady produkcyjne i inne pracownie, gdzie wytwarzali produkty potrzebne do codziennego życia, cmentarzyska, a także stałe obiekty obronne w postaci grodów, kasztelani, strażnic i obozów refugialnych.

Więcej

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM