Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

W grudniu 2020 r. zakończono prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju architektonicznym elewacji frontowej późnobarokowego dworu w Cieszanowicach w gminie Kamiennik. Zbudowany w 1 poł. XVIII wieku w centrum zespołu folwarcznego pałac był pierwotnie kryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami o okienkach owalnych i czterolistnych w obramieniach opaskowych z kluczami. Posiadał bogatą dekorację architektoniczną elewacji w postaci portalu z motywem regencyjnym oraz podziałów horyzontalnych, wyznaczonych gzymsem kordonowym i koronującym. Okna parteru obwiedzione profilowanymi uszatymi opaskami były rozdzielone ozdobnie wyciętymi płycinami.

Po wojnie pałac pełnił funkcję magazynu i mieszkań pracowniczych Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Nieradowicach. Niestety, po pożarze w 1985 r., w wyniku którego spłonął dach i zniszczyły się stropy pierwszego piętra i częściowo parteru, budynek zabezpieczono niską, prowizoryczną, drewnianą więźbą dachową, krytą papą, a ściany skotwiono stalowymi ściągami. Zniszczeniu uległy również tynki zewnętrzne, pozbawiając w ten sposób budynek dworu oryginalnego, późnobarokowego wystroju elewacji. Zachował się jedynie portal drzwi wejściowych oraz gzyms kordonowy. Po pożarze budynek utracił większość cech stylowych, niemniej jednak zachowała się oryginalna klatka schodowa z dekoracją płycinową sklepień, znaczna część sklepień parteru oraz kilka pomieszczeń o późnobarokowej, płynnej, falistej formie aranżacji wnętrz.

Na podstawie badań stratygraficznych portalu wejścia głównego oraz gzymsu kordonowego wykonano prace konserwatorskie zachowanych fragmentów detalu architektonicznego oraz rekonstrukcję brakujących elementów portalu i gzymsu kordonowego. Ponadto usunięto wtórne przemurowania z gazobetonu znajdujące się na elewacji frontowej pomiędzy portalem i oknem II kondygnacji, a ubytki uzupełniono osadzoną na wapiennej zaprawie cegłą analogiczną do pierwotnej.

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się utrwalić substancję zabytkową reliktów detalu architektonicznego, występującego na fasadzie dworu i tym samym postawić pierwszy krok na drodze do przywrócenia pierwotnej barokowej estetyki budynku.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Na stronie głównej fotografia ze strony opolskie.fotopolska.eu. Niżej fotografie z archiwum WUOZ-u: 1- detale architektoniczne przed konserwacją, 2-6 po konserwacji.

Cieszanowice1 Cieszanowice2 Cieszanowice3
Cieszanowice4 Cieszanowice5 Cieszanowice6

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM