Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

W dniu 21 grudnia 2020 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Prezydenta Miasta Opola wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego rzeźbę Postać dziecka z rogiem obfitości autorstwa Thomasa Myrtka. W 2016 r. w trakcie robót ziemnych, prowadzonych przy ul. Prószkowskiej w Opolu została wydobyta figura, którą zidentyfikowano jako zaginioną rzeźbę z zespołu pięciu przedstawień dzieci z rogiem obfitości i ze świnką, zdobiących przed wojną wzniesiony w latach 1830-1833 budynek Miejskiej Kasy Oszczędności przy ul. Ozimskiej w Opolu (obecnie siedziba Santander Bank Polska S.A.). Zespół autorstwa śląskiego rzeźbiarza Thomasa Myrtka już przed II wojną światową został przeniesiony na teren parku, który znajdował się między budynkiem Starej Rejencji (1830-1833) i Młynówką. Fotografie archiwalne z lat 40. XX w. pokazują, iż część figur została umieszczona wzdłuż murków odgradzających teren od strony Młynówki. Odnaleziona rzeźba umieszczona była prawdopodobnie obok schodów prowadzących w kierunku ulicy Minorytów, w pobliżu obecnego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W okresie powojennym zniszczone figury zostały zakopane, być może w latach 60. XX w., a uszkodzoną figurę prawdopodobnie potraktowano jako gruz i wywieziono przy porządkowaniu terenu. Dopiero w latach 90. XX w. odnaleziono trzy figury dzieci: dwie z rogiem obfitości i jedną ze świnką. Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych ustawiono je przy Młynówce w miejscu zbliżonym do wcześniejszej lokalizacji, przy zabytkowym budynku domku szwajcarskiego, funkcjonującego od trzydziestu lat jako Naleśnikarnia Grabówka. Zespół trzech figur został wzbogacony w 2010 r. przez zakupioną w Gliwicach przez właścicieli lokalu rzeźbę ukazującą postać dziecka ze skarbonką. Najprawdopodobniej nie pochodzi ona z opolskiego kompletu, ponieważ do jej powstania użył artysta innego składu mieszanki betonu i granitu.

Odnaleziona w 2016 r. i dołączona do opolskiego zbioru rzeźba Postać dziecka z rogiem obfitości stanowi cenny przykład z artystycznej spuścizny wybitnego awangardowego śląskiego rzeźbiarza. Pochodzący z Bytomia rzeźbiarz Thomas Myrtek był uczniem profesora Theodora von Gosena, pod którego okiem kształcił się w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu (od 1911 r. Akademii). Po ukończeniu w roku 1919 studiów włączył się w działania utworzonej w ramach Związku Artystów Śląska „Grupy 1922”. W 1925 r. odbył podróż studyjną do Włoch, Francji, Holandii i Danii. W 1932 r. objął przewodnictwo w Związku Artystów Śląska, które pełnił w trudnym dla artystów okresie rozwoju i panowania w Rzeszy ideologii nazistowskiej, odnoszącej się restrykcyjnie wobec sztuki określanej mianem „zdegenerowanej”. W 1934 r. artysta został uhonorowany tzw. Nagrodą Rzymską, przyznawaną przez Pruską Akademię Sztuk w Berlinie i otrzymał stypendium w Rzymie. Następnym etapem twórczej podróży została Grecja. W Atenach nieoczekiwanie zmarł w dniu 5 listopada 1935 r. w wieku 47 lat i tam też został pochowany. Pierwszą wystawę jego twórczości zorganizowano już w grudniu 1935 r. w Górnośląskim Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Gliwicach, a kolejne rok później w Śląskim Muzeum Sztuki we Wrocławiu i w Muzeum w Bytomiu. W okresie powojennym w 1988 r. z okazji 100-lecia urodzin artysty zorganizowano poświęconą mu wystawę w muzeum w Ratingen-Hösel.

Artysta tworzył zarówno w tradycyjnych materiałach, tj. piaskowiec, granit, marmur i brąz, ale także eksperymentował w mieszankach zbrojonego betonu z różnymi dodatkami mineralnymi, np. żwirem i miką. W opolskim zbiorze rzeźb przypisywanych T. Myrtkowi znajdują się oprócz ustawionych przy Młynówce rzeźb dzieci, także m.in.: dekoracje portali budynku przy ul. ks. Konstantego Damrota, mieszczącego przed wojną Centralę Górnośląskich Wytwórni Wapna i Cementu, zespół terakotowych figur uczennic wykonany dla Liceum Wyższego dla Dziewcząt (obecnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V przy ul. Tadeusza Kościuszki) oraz stojący przy ul. Ozimskiej pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej żołnierzom 63 Pułku Piechoty.

oprac. Anna Molenda

Zdjęcia archiwalne pochodzą z portalu https://polska-org.pl/6347360,foto.html?idEntity=522769 oraz z publikacji: Urszula Zajączkowska, Opole 150 lat fotografii, Opole 2006, s. 148

Myrtek1 Myrtek2 Myrtek3 Myrtek4

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM