Po opracowaniu dokumentacji ewidencyjnej i dendrologicznej park podworski, wchodzący w skład założenia dworsko-folwarcznego majątku Brynica (obecnie Wierzbica Górna), został dnia 04.09.2020 r. wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Opisywany już na przełomie XVI/XVII w. zespół dworsko-folwarczny należał do rodziny von Posadowski do 1804 r., kiedy to August Leopold von Posadowski sprzedał go Luizie, księżnej wirtemberskiej. Być może z jej osobą związana jest budowa obecnego dworu i założenie parku. Następnymi właścicielami majątku byli Theodor Gloffkatarz oraz Josef Mahlich. W 1912 r. został przejęty przez Królewski Urząd Domen.

Pierwotnie zespół dworsko-folwarczny składał się z 3 części: rezydencjonalnej (niewielki park, dwór, spichlerz, gazon z zajazdem przed fasadą dworu), gospodarczej (podwórze folwarczne z zabudowaniami inwentarskimi i gospodarczymi) i kolonii domów mieszkalnych robotników folwarcznych.

Park został założony w 1 poł. XIX w. równocześnie z budową dworu i nawiązując do jego architektury, stał się przykładem formy przejściowej pomiędzy klasycyzmem a stylem krajobrazowym. Zgodnie z prądami panującymi w sztuce parkowej dziewiętnastego wieku w parku widoczna jest zarówno osiowość i symetria charakterystyczna dla stylu klasycystycznego, jak i kompozycja swobodna, naturalistyczna będąca cechą stylu krajobrazowego. Drzewostan parku można podzielić na trzy grupy: starodrzew (głównie lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, klony jawory, robinie akacjowe i klony pospolite), nasadzenia z lat powojennych oraz 10-20-letnie samosiewy. Najstarszymi elementami zieleni jest aleja klonowa, grupa wiązów i dębów wokół ruin ceglanej budowli, szpalery wiązów, klonów i lip wzdłuż muru ogrodzenia oraz pozostające w okolicy dworu dąb i robinia o pokroju samotniczym. Park jako wartościowy element historycznej kompozycji założenia, stanowiący oryginalne otoczenie zabytkowego dworu i spichlerza poprzez wpis do rejestru zabytków został objęty ścisłą ochroną prawną i konserwatorską.

oprac. Małgorzata Puda, Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografie parku z archiwum WUOZ-u w Opolu:

Wierzbica1 Wierzbica 2 Wierzbica3
Wierzbica4 Wierzbica5 Wierzbica 6

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM