Jesień 2020 r. stanowiła tradycyjnie czas intensywnych odbiorów prac konserwatorskich, które były prowadzone mimo utrudnień spowodowanych panującą epidemią COVID-19 i związanych z nią obostrzeń. Wśród zabytków ruchomych konserwacji poddawane były między innymi obiekty, które w ubiegłym roku uzyskały dofinansowanie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacje celowe na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru uzyskały następujące zabytki ruchome:

-     barokowy obraz Chrystus Dobry Pasterz, pochodzący z uznanego za pomnik historii kościoła odpustowego pw. św. Anny w Oleśnie (fot.1);

-     marmurowa rzeźba Święty Jan Nepomucen, zlokalizowana na prywatnej posesji w miejscowości Biedrzychowice, gm. Głogówek (fot.2);

-     marmurowa chrzcielnica z drewnianą pokrywą z kompozycją rzeźbiarską Grupa Chrztu Świętego (1862) z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Prudniku (fot.3);

-     para barokowych drzwi do zakrystii południowej i północnej w kościele parafialnym pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie (fot.4);

-     renesansowa rzeźba Krucyfiks z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, gm. Prószków (fot.5);

-     renesansowa płyta nagrobna Jana Kobyłki (zm. 1544) w kościele filialnym pw. św. Marii Magdaleny w Krasnym Polu, gm. Głubczyce (fot.6);

-     obraz Adoracja Najświętszego Sakramentu (XVIII w.) z kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Nasalach, gm. Byczyna (fot.7);

-     barokowa ambona z 1786 r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach, gm. Nysa (fot.8);

-     cztery barokowe rzeźby z dwóch ołtarzy bocznych: św. Jana Ewangelisty, św. Jana Chrzciciela i dwóch świętych Starotestamentowych, z kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Lipnikach, gm. Kamiennik (fot.9-12);

-     barokowa rzeźba Święty Jan Nepomucen, zlokalizowana na prywatnej posesji w miejscowości Buków, gm. Otmuchów – I etap prac obejmujący konserwację trójczłonowego trzonu z latarnią (fot.13);

-     renesansowa chrzcielnica w kościele pomocniczym pw. św. Józefa Robotnika w Michałowie, gm. Olszanka (fot.14);

-     holownik parowy RADGOST tzw. Barka, znajdujący się na Kanale Ulgi w Opolu (fot.15).

Ponadto Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w ubiegłym roku trzech refundacji wydatków poniesionych na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Dotyczyły one następujących zabytków:

-       organy z kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach (fot.16);

-       organy z kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, gm. Biała (fot.17);

-       rzeźba Madonna z Dzieciątkiem z kościoła filialnego pw. św. św. Piotra i Pawła w Przylesiu Dolnym, gm. Grodków (fot.18).

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym prace mają być przeprowadzone. Informacja wraz z wzorami wniosków dostępna jest na stronie urzędu konserwatorskiego www.wuozopole.pl

oprac.Anna Molenda

Fotografie z archiwum WUOZ-u:

Olesno1 Biedrzychowice1 Prudnik1

Otmuchw1

Zimnice Wielkie1 Krasne Pole1 Nasale1 Wierzbicice1
Lipniki1 Lipniki2 Lipniki3 Lipniki4
Bukw1 Michaw1 Opole Barka1 ambinowice1
Grabina1 Przylesie Dolne1    

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM