W ubiegłym roku po raz pierwszy został zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków ogólnopolski konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”. Laureatem tego konkursu została Gmina Paczków. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPONZ). Niniejszy program stanowi bowiem dokument strategiczny dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Uhonorowany tym wyróżnieniem program dla Paczkowa jest dokumentem skierowanym do całej społeczności gminy Paczków, a w szczególności do właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych. Stanowi on źródło wsparcia, koordynacji, a przede wszystkim inspiracji do działań w sferze ochrony, edukacji i popularyzacji zabytków.

Podkreślić trzeba, że była to pierwsza edycja tego konkursu, stąd pełne wyrazy uznania dla władz samorządowych za profesjonalne podejście do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i zaangażowanie w ratowanie zabytków Paczkowa. Z uwagi na pandemię dopiero obecnie można było odebrać nagrodę. Tablica pamiątkowa została z tej okazji wmurowana w elewację Ratusza w Paczkowie.

 

Paczkw 1 Paczkw 2 Paczkw3

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM