Kościół parafialny w Szydłowicach został wpisany do rejestru zabytków

W dniu 27 marca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, gm. Lubsza, pow. brzeski.

Decyzja o wpisie ww. kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego

Zdjęcia kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła (fot. ze strony głównej pochodzi z archiwum parafii, pozostałe fotografie z archiwum WUOZ-u):

Szydowice koci7 Szydowice koci8 Szydowice koci3 Szydowice koci4
Szydowice koci6 Szydowice koci2    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisania do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego budynku przy ul. Żeglarskiej 11 w Kędzierzynie-Koźlu, usytuowanego na działce nr 2683/9, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisania zabytku do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pałacu w Grudyni Małej, usytuowanego na działce nr 19 k.m.4, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

Kościół parafialny w Wierzbiu został wpisany do rejestru zabytków

W dniu 11 października 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu, gm. Łambinowice, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.

Wierzbie koci paraf. 4ns Wierzbie koci paraf.ns Wierzbie koci paraf. 3ns
Wierzbie koci paraf. 2ns Wierzbie koci paraf. 6ns Wierzbie koci paraf. 5ns

Kamienica wpisana do rejestru zabytków

W dniu 22 października 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 11 w Paczkowie, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kamienicy do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.

Paczkw kamienica przy ul. S. Staszica 11ns Paczkw kamienica przy ul. S. Staszica 11 2ns

Zaproszenie na obchody 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Wojewoda Opolski Adrian Czubak zaprasza na obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 10 listopada w godzinach od 13:00 do 18:00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się Piknik Wojskowy „Służymy Niepodległej”, w trakcie którego będzie m.in. pokaz sprzętu wojskowego, poczęstunek grochówką oraz wspólne śpiewanie pieśni reprezentacyjnych wojska polskiego.

 

sluzymy niepodleglej. plakat

 

W Opolu w dniu 11 listopada 2018 r. uroczystości upamiętniające 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę niepodległości zostaną zainaugurowane o godz. 11:00 odsłonięciem tablicy pamiątkowej pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Poszczególne etapy obchodów zostały wymienione w niżej załączonym programie i na plakacie.

Godzina 11.40 - Uroczysty przemarsz do Opolskiej Katedry;

Godzina 12.00 - Msza Święta w Opolskiej Katedrze;

Godzina 13.15 - Uroczystości na placu Wolności w Opolu;

Godzina 15.00 - Wystawa w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych;

Godzina 15.00 - Uroczysta Sesja Rady Miasta Opola w Ratuszu;

Godzina 18.00 – „Powidoki Niepodległości” – spektakl w Teatrze Ekostudio;

Godzina 18.00 - Uroczysty koncert pieśni patriotycznych w Filharmonii Opolskiej;

Godzina 18.00 – „Powróćmy jak za dawnych lat” koncert w NCPP w Opolu 

 

na 11 listopada.plakat

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mój ulubiony zabytek”

Komisja Konkursowa powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak wyłoniła laureatów Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Spośród 490 prac wykonanych w różnych technikach nagrodzono uczestników konkursu, należących do trzech grup wiekowych. Wyniki zostały przedstawione w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

Na stronie głównej I nagroda z III grupy wiekowej: 15-18 lat - Fontanna Opolska Ceres.

Poniżej prace z I grupy wiekowej (6-9 Lat), które zajęły następujące miejsca: I - Kościół pw. św. Antoniego w Sowczycach, II - Kluczborski Rynek, II - Amfiteatr na Górze św. Anny, III - Kościół pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim, III - Pałac w Kopicach.

I miejsce 6 9 lat strona2 II miejsce 6 9 lat strona2 II miejsce 6 9 lat 2 strona2
III miejsce 6 9 lat strona2 III miejsce 6 9 lat 2 strona2  

 

Prace z II grupy wiekowej (10-14 lat), które zajęły miejsce: I - Belweder Sławice, II - Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, III - Pomnik Obrońców Śląska.

I miejsce 10 14 lat strona2 II miejsce 10 14 lat strona2 III miejsce 10 14 lat strona2

 

Prace z III grupy wiekowej (15-18 lat), które zajęły miejsce: I - Nyska poczta, II - Bazylika pw. św. Jakuba i św. Agnieszki wraz z dzwonnicą w Nysie, II - Kościół na cmentarzu w Leśnicy, III - Wieża Piastowska, III - Pomnik Józefa Elsnera z Grodkowa.

I miejsce 15 18 lat 2strona II miejsce 15 18 lat strona2 II miejsce 15 18 lat 2 strona
III miejsce 15 18 lat strona kor III miejsce 15 18 lat strona  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowań dawnej fabryki papieru i celulozy, późniejszej Kozielskiej Fabryki Maszyn KOFAMA w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej, na działkach nr 2645/9, 2645/12, 2645/14, 2645/16, 2645/17, 2645/19, 2645/23, 2645/25, 2645/27, 2645/29, 2645/30, 2645/31, 2645/32, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kozielski.

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.27.04.2018 r.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków na Opolszczyźnie

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak i Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski mają zaszczyt zaprosić

na regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) w Muzeum Piastów Śląskich w sali Pinottiego, przy Placu Zamkowym w Brzegu.

 

Program spotkania

10:00 Powitanie gości przez organizatorów spotkania Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak i Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich Dariusza Byczkowskiego

10:20 Wykład dra Bartosza Kuświka "Zapomniane upamiętnienia". Problem upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych w przestrzeni publicznej w XX i na początku XXI wieku.

10:50 Wykład dra Andrzeja Peszki „Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego”.Fara św. Mikołaja oraz dawny kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Brzegu. Dzieje i konserwacja.

11:30 Wręczenie odznak Za opiekę nad zabytkami

11:50 Wykład Jerzego Skarbka Gotycki Dom Miejski w Brzegu.

12:20 Poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Zamość obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Patronat honorowy nad MDOZ objęli:
prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, oraz Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W ramach obchodów MDOZ przygotowano kilka wydarzeń poświęconych popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego. 18 kwietnia 2018 br. zostanie zaprezentowana premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”, który jest elementem kampanii społecznej. Jej celem jest zwrócenie uwagi na estetykę przestrzeni miejskiej oraz chaos reklamowy szpecący nasze najbliższe otoczenie. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Przedstawia on zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych.
Uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która rozpocznie się o godzinie 19.00, zostanie poprzedzona spotkaniem tematycznym, poświęconym obiektom nominowanym do nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. Spotkanie z udziałem właścicieli nominowanych zabytków, przedstawicielami jury i służbami konserwatorskimi będzie okazją do dyskusji o warunkach i efektach prac konserwatorskich ocenianych w tegorocznej edycji konkursu.

              
Podczas gali nastąpi  rozstrzygnięcie 43. edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na Zabytek Zadbany oraz wręczenie dyplomów i statuetek jego laureatom. Konkurs, adresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu szeroką promocję opieki nad dziedzictwem kulturowym i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM