I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków

W dniu 11 czerwca 2015 r. odbędzie się w Warszawie I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków. Zachęcamy do zapoznania się i udziału w tej inicjatywie. Szczegóły na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie kongres.tonz.org.pl.

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 27 kwietnia 2015 r. w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbyły się regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz wręczyła osiem odznak Za opiekę nad zabytkami dla osób zasłużonych w ochronie i ratowaniu zabytków województwa opolskiego, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złotą odznaką został uhonorowany Ojciec Krzysztof Hura, Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Głogówku, pomysłodawca i realizator szeregu inicjatyw w zakresie ochrony i renowacji zespołu klasztornego w Głogówku. W trakcie spotkania wysłuchano m.in. wykładów Iwony Solisz nt. działań konserwatorskich na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Śląska Opolskiego oraz prof. Jacka Kościuka nt. współczesnych technik inwentaryzacji obiektów zabytkowych w świetle doświadczeń Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W dniu 27 kwietnia w Muzeum Wsi Opolskiej odbędą się regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków podczas których zostaną wręczone odznaki Za opiekę nad zabytkami dla osób zasłużonych dla ochrony zabytków na terenie naszego województwa. Zostaną również wygłoszone referaty:

  • Iwona Solisz Działania konserwatorskie na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Śląska Opolskiego
  • prof. dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk Współczesne techniki inwentaryzacji w świetle doświadczeń Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Na zakończenie uroczystości planowane jest zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej.

Konkurs Zabytek Zadbany 2015 - wyróżnione obiekty

KONKURS „ZABYTEK ZADBANY”  EDYCJA 2015 

Miło nam poinformować, że w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ZABYTEK ZADBANY” wyróżnione zostały dwa obiekty zlokalizowane na terenie województwa opolskiego.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2015” - 21 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku.

W kategorii A – UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ POJEDYNCZEGO OBIEKTU wyróżniono
 
Zespół pałacowy w Większycach, woj. opolskie (Roman Biernacki)

Pałac w Większycach k. Kędzierzyna-Koźla wybudował w latach 70 wieku XIX Max Heimann, doktor filozofii. Realizacja należy do nurtu historyzującego, opartego o malowniczą wizję sztuki średniowiecznej. W pobliżu pałacu zachowana jest oficyna; wokół założono park krajobrazowy i sad.
 
 
 
W kategori specjalnej D – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE DREWNIANE  wyróżniono
 
Kościół cmentarny Świętego Krzyża w Głogówku, woj. opolskie (Parafia Rzymskokatolicka Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku)

Kościół cmentarny w Głogówku o konstrukcji szkieletowej zbudowany został w 1705 roku z fundacji wdowy Anny Pietruszki z Oraczy. W latach 30 XX wieku została dobudowana zakrystia oraz zewnętrzne soboty. Położony jest na szczycie wzgórza, na którym znajduje się, funkcjonujący od XVI wieku, głogówecki cmentarz parafialny.
 
 
źródło: http://www.nid.pl

Zabytek Zadbany

Zabytek zadbanySzanowni Państwo

Rozpoczełą się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów  wpisanych do rejestru zabytków.   

Więcej informacji można uzyskac pod adresem

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2740

"Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski"

W dniu 21 października 2014r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”. W spotkaniu tym uczestniczyła Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Iwona Solisz.

Podczas konferencji m.in. zaprezentowany został Raport „Przestrzeń życia Polaków” poświęcony rozwojowi przestrzennemu kraju, w którym jeden z rozdziałów dotyczący przestrzeni wiejskiej został opracowany przez Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego przy współudziale Ireny Niedźwieckiej – Filipiak, Marka Wilanda i Iwony Solisz. Raport ten zawiera nie tylko diagnozę obecnego stanu przestrzeni, ale także rekomendacje legislacyjne czy zalecenia mogące służyć za podstawę programów rozwojowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.

Relacja z panelu oraz tekst raportu dostępne są na stronie:
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/aktualnosci/art,46,licze-ze-parlament-przyjmie-prezydencka-ustawe-krajobrazowa.html

OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW PRZEKAZAŁ ODZYSKANE RUCHOME ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE DO MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

W dniu 15 października 2014r. na podstawie art.35 ust.3, art.4, art.6 ust.1 pkt 3 lit.d, art.89 pkt 2 i art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23.lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał w depozyt Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zespół ruchomych zabytków archeologicznych (17 sztuk): przedmioty metaloplastyki ozdobnej wykonane z brązu, w postaci figurek ptaków, zająca, konia, elementów pasa, bransoleta oraz 3 monet wykonanych ze złota, srebra i brązu.

Pod koniec 2010 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach o popełnieniu przestępstwa opisanego w art. 109 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) i polegającego na wywiezieniu zabytku za granicę bez pozwolenia oraz zawiadamia o popełnieniu wykroczenia opisanego w art. 111 w/w ustawy i polegającego na poszukiwaniu bez pozwolenia ukrytych zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych, a także wykroczenia opisanego w art. 116 w/w ustawy i polegającego na nie powiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym.

Więcej

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacjami z obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na terenie woj. opolskiego  więcej

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 28 kwietnia 2014r. odbyły się obchody regionalne Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Uroczysta gala została zorganizowana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

W uroczystościach uczestniczył Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy urzędu ochrony zabytków oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddziału Terenowego w Opolu oraz szerokie grono osób związanych zawodowo i społecznie z zabytkami i kulturą.

Wygłoszono dwie niezwykle interesujące prelekcje:  „Prace badawcze i konserwatorskie gotyckich polichromii ściennych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach”, oraz „Wyniki badań archeologiczno- architektonicznych na terenie zamku piastowskiego na Ostrówku w Opolu w sezonach 2011-2012”. 

Następnie odbyło się wręczenie odznak „Za opiekę nad zabytkami”, jedną z nich za aktywne działania na rzecz zachowania i konserwacji zabytków na terenie Prudnika otrzymał burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. Podczas obchodów zaprezentowano Opolski Informator Konserwatorski, Opole 2013 - przedstawiający wiele ciekawych artykułów opisujących przebieg najważniejszych prac konserwatorskich, badań i odkryć dokonanych w ubiegłym roku.

Zwieńczeniem obchodów było zwiedzanie laureatki konkursu Zabytek Zadbany – Wieży Piastowskiej wraz z jej multimedialnymi instalacjami edukacyjnymi.

regionalne MDOZ_1

regionalne MDOZ_2

 

Wieża Piastowska - "Zabytek Zadbany"

Podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2014 roku, które odbyły się w Żyrardowie - województwo opolskie zostało wyróżnione zdobyciem tytułu laureata w konkursie Zabytek Zadbany przez Wieżę Piastowską w Opolu. Zwyciężyła ona w kategorii C – adaptacja obiektów zabytkowych, zajmując pierwsze miejsce wśród 23 zabytków zgłoszonych w tej kategorii.

Prace konserwatorskie, jak również adaptacyjne, mające na celu pełniejsze udostępnienie zabytku dla zwiedzających zostały poprzedzone kompleksowymi badaniami specjalistycznymi. W roku 2011 przeprowadzono wyprzedzające archeologiczne badania inwentaryzacyjne obszaru wokół wieży i południowego skrzydła gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W tym samym roku przeprowadzono też kompleksowe badania architektoniczne, wyłaniające 10 faz budowlanych zabytku. Zabytkowa substancja murów zachowała się bardzo dobrze, samo zaś zwieńczenie i hełm ulegały licznym przebudowom.

Wręczeniu nagród w konkursie Zabytek Zadbany towarzyszyła wystawa, przedstawiająca i przybliżająca zwycięskie zabytki.zyrardow

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM